NEDELEA Alexandru

CNP: 1711003335009
Zona geografica (de lucru): Suceava
Ultima actualizare: 31.01.2007


Nr vizionari: 1494
Mesaje primite: 1
Nr voturi (clienti/colegi): 0
Prezentare  
Viziune/Valori: - corectitudine
Mesaj: Lucrurile nu sunt intotdeauna ceea ce par a fi...
Domenii de interes: Marketing , Turism, Marketing turistic, Marketing in administratia publica, Marketing pe internet, Branding personal
Obiective pe termen lung: perfectionare in domeniul Marketingului
Link (CV/site personal): http://www.seap.usv.ro/ct/AN/AN.htm
Locul nasterii:
Data nasterii: _
Servicii oferite  
Servicii / Expertiza / Experienta: - cursuri de Marketing, Marketing turistic, Marketing public, Tehnica operatiunilor de turism, Marketingul serviciilor
- brevet manager in turism
- concepere strategii de dezvoltare a turismului in judetul Suceava pentru Primaria Suceava si Prefectura S
Nr ani cumulati: 11
Nr misiuni/lucrari cumulate:
din care: Nr ori - de partea:
Cumparatorului / Instantei, Acuzarii:
din care: Nr ori - de partea:
Vanzatorului/ Apararii:
Specializarea principala: ECONOMIE - Mgmt
Detalii: MARKETING & Asociate
%:
Specializarea secundara: Administratie Publica
Detalii: Consultanta
%:
Specializarea tertiara: Educatie
Detalii: Programe, Training, Coaching, Simulari, Jocuri
%:
Realizari / Referinte / Portofoliu  
Activitate ca Expert: - Din 2004 expert evaluator CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior)
- Din 2005 expert în cadrul procesului de evaluare a propunerilor de proiecte din programul Cercetare de Excelență, CEEX
- expert in Marketing turistic
- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului Superior din cadrul Univ. „Ștefan cel Mare” Suceava
- membru al International Association of Scientific Experts in Tourism -Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme (AIEST)
Specializari + Educatie  
Specializari
Specializari: 1996, specializare în Management turistic la Faculty of Tourism and Food, Dublin Institute of Tehnology, Irlanda;
- 1998, specializare în Marketing turistic la Université d'Angers, E.S.T.H.U.A. (Études Supérieures de Tourisme et d’Hôtellerie), Franța
- 2005 „Counselling: Certified Professionals and Processes”, Programme LEONARDO DA VINCI II, European Commission, Province of Lecce E.U. Policies Department (project leader), OPRA Formazione Lecce, I.E.R.F. – Institut Européen Recherche et Formation (Paris)

Atestari / Certificari / Acreditari: - doctor in Economie, specializarea Marketing, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca
- brevet manager in turism
- atestat ghid national de turism
Membru la: Din 1997 - membru al Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER)
Din 1998 - membru al Asociației Române de Marketing (AROMAR) și membru al Registrului Național al Experților (RNE)
Din 2000 - membru al Societății Române de Statistică (SRS) și membru al Balkan Association for Tourism Education & Research (BATER)
Din 2001 - membru în Consiliul de conducere al Filialei AGER Suceava și în Consiliul consultativ al Asociației pentru Turism Bucovina

Președinte coordonator al Asociației Voiaj:
 Club de turism CLUB VOIAJ (brevet manager în turism, atestat ghid național de turism)
 Centrul de informare și marketing turistic PROMOTUR BUCOVINA

Din 2002 - membru al Asociației Române de Științe Regionale,
Din 2003 - membru al American Marketing Association (AMA), Regional Science Association International (RSAI) și European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) – Bruxelles.
Din anul 2003 am devenit membru al rețelei de cercetare Pays Groupe Vishegrad (Grenoble, Franța)

Din 2004
- membru al “Grupului de lucru regional în domeniul turismului” (sub-grupul “Resurse umane”) în cadrul Parteneriatului Regional pentru regiunea Nord-Est
- membru al Centre International de Recherche et d’Etudes Touristique (CIRET), Aix-en-Provence, Franța
- membru al rețelei de cercetare “Analyse économique et développement” - Agence Universitaire de la Francophonie
- coordonator al Centrului de marketing e-PROMO din cadrul CAST (Clubul Antreprenorial Studențesc)

Din 2005
– membru fondator al Consorțiului de promovare a turismului în Regiunea Nord-Est
– membru al echipei de concepere a „Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului în județul Suceava”, coordonator al secțiunii „Strategii de marketing” (www.prefecturasuceava.ro)
– membru al echipei de cercetare „Strategia de promovare locală și dezvoltare a turismului în orașul Suceava”, coordonator al secțiunii „Campania de promovare turistică”

Din 2006 – membru al International Association of Scientific Experts in Tourism -Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme (AIEST)
Studii
Facultatea1: Litere si Stiinte
Specializare: Organizarea si conducerea activitatilor in turism
Anul terminarii: 1995

Facultatea2: Stiinte Economice si Administratie Publica
Specializare: Relatii economice internationale
Anul terminarii: 2007

Facultatea3: Univ. babes Bolyai Cluj Napoca
Specializare: doctorat in Marketing
Anul terminarii: 2003
Abilitati
Limbi straine: Engleza, Franceza
Calculatoare:
Sisteme + Aplicatii SW:
Word, Excel, e-marketing, blog marketing, marketing prin email, newsgroup
Carnet de conducere: -
Alte abilitati: - coordonator Centrul de informare si marketing turistic Bucovina - www.turisminbucovina.ro, www.bucovina.lx.ro
- coordonator Centrul de marketing PROMO www.e-promo.ro
- coordonator Clubul de turism Voiaj www.voiaj.lx.ro
Cariera profesionala  
Profesia de baza: economist
Salariat la: Univ. Stefan cel Mare Suceava
Pozitia/Functia/Rol - prezent(a): conferentiar univ. dr.
Activitate profesionala: Cariera didactică

Octombrie 2004 - conferențiar univ. dr. Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. Titular la disciplinele: Marketing, Tehnica operațiunilor din turism, Marketing în turism și servicii
Octombrie 2003 – lector univ. dr. la Universitatea.”Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. Titular la disciplinele: Marketing, Tehnica operațiunilor din turism, Marketing în turism și servicii
- Februarie1998 - asistent univ. drd. la Univ.”Ștefan cel Mare” Suceava, Catedra de Științe Economice, Informatică și Administrație Publică. Titular la disciplinele: Tehnica operațiunilor din turism, Marketing, Amenajarea turistică a teritoriuluiOctombrie 1995 - preparator universitar la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Catedra de Științe Economice, Informatică și Administrație Publică

b. Colaborări
 Din 2004 cadru didactic asociat la Tourism Hotel Restaurant – Centrul Național de Învățământ Turistic București (cursuri de calificare și specializare ghid național de turism – agent de turism);
- Din 2005 cadru didactic asociat la Univ. „Al.I. Cuza” Iași, la Masteratul „Filozofia Artei și Management Cultural” – cursuri de Marketing cultural, Turism cultural și religios
- Din 2006 – titular de curs în cadrul programului de formare continuă „Formare, dezvoltare, performanta I”, acreditat de CNFP MEdC 18 decembrie 2004

DISCIPLINE SUSȚINUTE ÎN ACTIVITATEA ACADEMICĂ

Marketing
Marketing în turism și servicii
Marketing financiar-bancar
Marketing politic
Tehnica operațiunilor de turism
Amenajarea turistică a teritoriului
Elemente de marketing în managementul comercial – la specializarea de Master “Mangementul firmelor de comerț, turism și servicii”
Marketing într-o economie globală - la specializarea de Master “Economie și globalizare”

Referinte / Recomandari: Petru Sandu – Associate Professor of Business, Elizabethtown College, Pennsylvania, USA, sandup@etown.edu

Prof.univ.dr.Adriana Zait –Univ. Al.I.Cuza, Iasi, azait@uaic.ro

Prof.univ.dr.Nicolae Al. Pop - ASE, Bucu
Publicatii / Articole / Carti: Autor a 5 cărți:

Marketing, Editura Didactică și Pedagogică, București, 184 pagini, 2003
Politici de marketing în turism, Editura Economică, București, 262 pagini, 2003
Piața turistică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 182 pagini, 2003, cu o caracterizare din partea profesorului de Marketing internațional – Ph. Kotler, Northwestern University J.L. Kellog Graduate School of Management, Chicago
Politici de marketing, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006
Marketing în administrația publică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006

Coautor a 8 cărți:

Vorzsak A.(coordonator), Nedelea Al. ș.a - Introducere în marketingul serviciilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 259 pagini, 2001
Constantin, M., Rotaru, V., Nedelea, Al., Fintineru, G. - Economia, organizarea și marketingul industriei alimentare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 370 pagini, 2004,
Nistoreanu, P., Nedelea, Al., Dinu, V. - Producția și comercializarea serviciilor turistice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2004, contribuție proprie capitolele 2, 3, 8, 9, 10 - total pagini proprii 162 pagini
Vorzsak, A. (coord.), Nedelea Al. ș.a. – Marketingul serviciilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004
Bîrsan, M., Năstase, C., Nedelea, Al., - Ghid de formare antreprenorială, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006, 218 p, ISBN 973-30-1043-X
Chașovschi, C.(coord.), Nedelea, Al. ș.a. – Cultural Tourism in North Eastern Romania – Places of Spirit, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006, 209 p, ISBN 978-973-30-1541-3
Vorzsak, A., Pop, C.M. (coord.), Nedelea, Al. – Marketingul serviciilor. Ramuri și domenii prestatoare, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2006, 539 p, ISBN 978-973-7898-50-0, contribuție proprie cap. XXII – Marketing în administrația publică


Coautor al unei cărți apărute în străinătate:
Small and Medium Enterprises in Contemporary Society, KMV, Germany, 2006, ISBN 3-9802437-2-9, 230 p

Autor și coautor a 3 cursuri universitare și 6 materiale didactice de tip grile de licență
- Realizarea a peste 35 de lucrări publicate în reviste de specialitate, 90 la sesiuni științifice în țară, 25 de articole publicate la conferințe în străinătate și 9 lucrări în reviste din străinătate
Prezentari publice:
Mod de lucru  
Tarif minim per lucrare: 100 Euro      Tarif minim (orar): 0 Euro      Tarif maxim (orar): 0 Euro
Tarif per Consultatie + Preferinte (misiune scurta: 30 min - 16 ore):
Tarif + Mod de lucru per Misiune normala/obisnuita:
Dispus la colaborare: da
Dispus la angajare: nu
Disponibil de la data: 12.01.2007
Disponibilitate pentru deplasari in tara: da
Disponibilitate pentru relocari: nu
Disponibilitatea pentru lucrul continuu si dedicat pentru o misiune/cauza:
Eventuale restrictii (de program):
Mod preferat de contactare + lucru: alexandrun@seap.usv.ro
www.e-promo.ro - Centrul de marketing
Coordonate - Contact  
B.1 Domiciliu
Adresa: Str. Marasesti, nr. 44, B. T 1, S. B, Ap. 9, Suceava, 720812
Telefon: 0740019277
Fax: 0230520263
Email: alalnedelea@yahoo.com
B.2 Resedinta
Adresa:
Telefon:
Fax:
Email:
B.3 Serviciu
Adresa: Univ. Stefan cel Mare, Suceava, Str. Universitatii, nr. 25, 720225
Telefon: 0230216147 int.
Fax: 0230520263
Email: alexandrun@seap.usv.ro
Telefon mobil:
Site: www.seap.usv.ro/ct/AN/AN.htm