Exceletana, Performanta, Talent, Seriozitate


» inscriere
» am uitat parola

  CONTACT

  CERERI Experti

  NOUTATI

  Evenimente

  AGENDA 2010

  FORUM

  Newsletter

  Specializari

  Publicatii

  Calitatea

  PARTENERI

  Link-uri

  Harta site

  Tools
Vizitatori: 435994

Cereri: 16935588
 Despre noi 
 Experti si Beneficii 
 Specializari 
 SERVICII 
 Cautare CV 
 Grupuri Profesionale 
 Sponsori 
 FAQ 
English
* ALTE grupuri profesionale

I.  LISTA Organizatiilor COLABORATOARE - Registrul National al Expertilor
II. ALTE Organizatii, in care Expertii din RNE sunt membri


I. LISTA Organizatiilor COLABORATOARE - Registrul National al Expertilor


AEXEA -
Asociatia Expertilor Europeni Agreati / Association of European Recognized Experts
Asociatie inregistrata la Luxemburg pe 12 iunie 1900, cu statut modificat in 26 iunie 1998
Presedinte: M. Robert Bernard - Alac-Etoile
Adresa: 3, rue du Colonel Moll F75017 Paris, France
Telefon/Fax: (33) (1)1 53 81 77 00 /  (33) (0)1 53 81 77 03


ANCA – Asociatia Nationala a Consultantilor in Agribusiness
Presedinte: Isidor NEGREA
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 11 A, Bl. D3, scara 6, ap. 51, sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax:  (021) 410 07 24 / (021) 410 07 24
E-mail: negrea.octavian@yahoo.com

 
II. ALTE Organizatii, in care Expertii din RNE sunt membri

16. Asociatia Managerilor Publici din Romania -
www.manageri.ro 
Viziune: AMPR contribuie activ la promovarea unui mediu profesionist de management in administratia publica si facilitarea comunicarii transparente intre managerii publici.
Obiective:
- Promovarea imaginii managerilor publici in societatea civila;
- Sustinerea programelor de formare specializata organizate de Institutul National de Administratie si a programului de burse speciale Guvernul Romaniei in realizarea misiunii de a pregati specialisti in domeniul managementului in  administratia publica, cu inalta tinuta profesionala si morala;
- Mentinerea legaturii intre managerii publici numiti in functie;
- Elaborarea unui Cod Etic al Mangerului Public;
- Afilierea ca membru de onoare Federatia Pro Jure Romania precum si la alte organisme non-guvernamentale autohtone si internationale in sprijinul reformei justitiei si administratiei publice.

15.
AGER - Asociatia Generala a Economistilor din Romania
Obiective:
- promoveaza cercetarile micro si macroeconomice, promovand o stiinta economica profund umanista;
- colaboreaza cu institutii economice, publice, de invatamant, cercetare si sindicale in scopul promovarii dezvoltarii interesului economic national si noii economii;
- organizeaza cursuri de perfectionare a membrilor sai in vederea cresterii eficientei activitatii lor si atestarea profesionala periodica a acestora;
- etc

14. A.A.I.R. - Asociatia Auditorilor Interni din Romania        
Scopul A.A.I.R:
- sa stabileasca si sa reprezinte un forum deschis in vederea promovarii si dezvoltarii practicii de audit intern;
- sa reprezinte un cadru unde sunt promovate Standardele Internationale de Audit Intern si unde auditorii interni si persoanele interesate de activitatea specifica de audit intern, sa-si poata imbunatati mijloacele si metodele de exprimare profesionala si sa primeasca sprijin profesional de specialitate;
- de a actiona pentru cresterea prestigiului profesiei de audit intern;
- sa reprezinte pozitia comuna a membrilor sai in fata institutiilor publice din Romania si din strainatate. 
 

13. A.I.C.P.S. - Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri
- este o organizatie profesionala, neguvernamentala, nonprofit si independenta.
Asociatia are statut de persoana juridica romana si a fost fondata in 1990.
Corpul de ingineri proiectanti de constructii din Romania, are vechime si o traditie europeana.


12. O.A.R. - Ordinul Arhitectilor din Romania
OAR Bucuresti a luat fiinta la data de 8 octombrie 2001.


11. SIER- Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania

La data de 5 martie 1990, este o organizatie profesionala, autonoma, cu personalitate juridica, apolitica, neguvernamentala, non - profit.
De-a lungul anilor in SIER s-au inscris peste 1.500 de persoane fizice ca membrii individuali, afiliati la peste 50 de filiale si cercuri SIER repartizate pe intreg cuprinsul tarii, precum si 51 de persoane juridice cu capital privat sau de stat cu preocuparii si interese in domeniul energetic.


10. SIEAR - Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania

- Promoveaza stiinta si tehnica moderna in domeniul instalatiilor electrice si automatizarilor.
- Se ocupa de ridicarea nivelului de pregatire profesionala a cadrelor tehnice ce lucreaza in domeniul instalatiilor electrice si automatizarilor.
- Faciliteaza schimbul de idei si informatii intre membrii societatii.
- Asigura documentarea tehnica in domeniul instalatiilor electrice si automatizarilor.
- Colaboreaza cu alte societati sau asociatii similare din tara sau strainatate sau cu organizatii internationale. 

9. ACER- Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica din Romania
Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica (ACER) isi propune: 
- Sa sprijine orice initiativa care contribuie la promovarea si/sau dezvoltarea domeniului compatibilitatii electromagnetice in Romania
- Sa participe la elaborarea de acte tehnice normative, standarde si propuneri legislative pe care sa le promoveze forurilor de resort corespunzatoare
- Sa organizeze si sa participe pe plan national si international la activitatile stiintifice si tehnice care privesc compatibilitatea electromagnetica si domeniile conexe de interes
- Sa sprijine societatile comerciale institutiile private sau cu capital de stat cu lucrari de cercetare stiintifica de expertiza, prognoza, analize de calitate, elaborari de standarde si norme din domeniul sau de activitate in conditii determinate contractual
- Sa stabileasca si sa intretina relatii profesionale cu organizatii nationale si internationale pe profil de cercetare-dezvoltare, productie, standardizare etc
- Sa editeze publicatia proprie Buletinul ACER.

8. FRPC- Fundatia Romana pentru Promovarea Calitatii
   


7. AMR- Asociatia Medicala Romana
Asociatia Medicala Romana este o organizatie profesionala si stiintifica a medicilor si a altor specialisti cu pregatire superioara (biologi, chimisti, biofizicieni, ingineri etc) ce isi desfasoara activitatea in asistenta, invatamant si cercetarea medicala din Romania.
Asociatia Medicala Romana este o organizatie neguvernamentala, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridica deplin autonoma din punct de vedere structural, functional si economic  

6. ARP- Asociatia Romana de Psihiatrie

APR coordoneaza prin mijloace stiintifice, specifice acestei specialitati medicale, dezvoltarea activitatilor menite sa amelioreze sanatatea mintala a populatiei, oferind consultanta institutiilor oficiale, asociatiilor constituite legal interesate, mass-mediei, desfasurind activitati publicistice, editoriale, de cercetare stiintifica, organizind manifestari stiintifice, stabilind contacte interne si internationale.


5. IGR - Institutul Geologic al Romaniei

4. ARM- Asociatia Romana de Marketing
Asociatia Romana de Marketing “AROMAR” Bacau este o persoana juridica romana, constituita in anul 1990 sub forma de asociatie nonguvernamentala, independenta, cu caracter nelucrativ, care reuneste persoane fizice si juridice din Romania interesate in progresul cunoasterii si aplicarii cunostintelor si tehnicii moderne de marketing si management in activitatea economica si sociala pe care o desfasoara.

3. IROMA- Institutul Roman de Management Bucuresti

Institutie publica extrabugetara, de tip non-profit, in structura Departamentului de Management al Scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative (SNSPA) Bucuresti, din cadrul Ministerului Educatiei Nationale 


2. IROFAI- Institutul Romano-Francez de Administrare a Intreprinderilor
Institutie publica extrabugetara, de tip non-profit, in structura Departamentului de Management al Scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative (SNSPA) Bucuresti, din cadrul Ministerului Educatiei Nationale

1. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
- inregistreaza si examineaza cererile din domeniul proprietatii industriale, eliberand titluri de protectie care confera titularilor drepturi exclusive pe teritoriul Romaniei.
- este depozitarul registrelor nationale ale cererilor depuse si ale registrelor nationale ale titlurilor de protectie acordate pentru inventii, marci, indicatii geografice,   desene si modele industriale, topografii aler circuitelor integrate si noi soiuri de plante;
- editeaza si publica Buletinul Oficial al Proprietatii Industriale al Romaniei;
- editeaza si publica fasciculele brevetelor de inventie;
- administreaza, conserva si dezvolta, intretinand o baza de date informatizata;
- efectueaza, la cerere, servicii de specialitate in domeniul proprietatii industriale;
- desfasoara cursuri de pregatire a specialistilor in domeniul proprietatii industriale;
- editeaza si publica Revista Romana de Proprietate Industriala;
- atesta si autorizeaza consilierii in domeniul proprietatii industriale, tinand evidenta acestora in registrul national. 

ALTE Organizatii, in care expertii din Registrul National al Expertilor sunt membri:


ACCA - Association of Chartered Certified Accountants
ACER - Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica din Romania
ACM-V - Asociatia pentru Cercetare Multidisciplinara
ADEPA - The Romanian Association of Economic Development and Performance
AMFOR - Asociatia de Mecanica Fina si Optica din Romania
ANSVM - Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare
APDP - Asociatia Profesionala a Drumarilor si Podarilor
ARA - Asociatia Romana a Apei Bucuresti
ARAE - Asociatia Romana de Actionari Electrice din Romania
ARIS - Asociatia Romana de Inginerie Seismica
ARMR - Asociatia Romana de Mecanica Ruperii
ARS - Asocatia Romana de Somatoterapie
ASA - Asociatia Sportiva a Armatei
ASR - Asociatia Sudorilor din Romania
ATEROM - Asociatia Textilistilor din Romania
AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
CAFR - Camera Auditorilor Financiari din Romania
CEPECA - Centru de Perfectionare si Pregatire a Cadrelor de Conducere din Economie 
CNR-CME - Asociatia Comitetul Roman al Consiliului Mondial al Energiei
FDLSP - Fundatia pentru Dezvoltare Locala si Servicii Publice
SCTR - Sindicatul Crescatorilor de Taurine din Romania
SNCDD - Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare
SOROPA - Societatea Romana pentru Protectia Atmosferei
SRF - Societatea Romana de Fiablilitate
SRFT - Asociatia Romana de Fotogrametrie si Teledetectie
SRM - Societatea Romana de Masurari
SRM - Societatea Romana de Metalurgie
UAR - Uniunea Arhitectilor din Romania
UNPIR - Uniunea practicienilor in insolventa
URTP-GTI - Uniunea Romana de Transport Public

Asociatia Academica Anton Sesan
Asociatia de embriotransfer
Asociatia Nationala a Consultantilor de Plasament de Valori Mobiliare
Asociatia Nationala a Geodezilor
Asociatia Nationala a Horticultorilor
Asociatia Nationala a Topografilor Minieri
Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii
Asociatia Romana de Energie Solara
Asociatia Romana de Inginerie Seismica
Asociatia Romana pentru Energie Nucleara
Asociatiei internationale de Protectia Proprietatii intelectuale
Asociatiei Nationale pentru Dezvoltare Antreprenoria
Asociatiei Romane de Coaching
Comisia nationala "Comportarea in Sit a Constructiilor din Romania
Fundatia "PROCESOR 2000"
Fundatia Veterinar Crestina din Romania
Institutul Central de Management Bucuresti
Societatea Chimistilor Coloristi din Romania
Societatea de Electrostatica din Romaniari din Romania
Societatea de Mineralogie din Romania
Societatea Inginerilor de Automobile din Romania
Societatea Romana Alzheimer
Societatea Romana de Ichtiologie, Acvacultura
Societatea Romana de Optoelectronica
Societatea Romana de Pirotehnie si Detonica
Societatii Romane de Statistica
The Romanian Association of Managers and Business Engineers
The Romanian Association of University Managers